Cancel

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่อัปเดตล่าสุดและมีผลบังคับใช้: 1 มิถุนายน 2020

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มการตลาดสำหรับวิดีโอแชท Xmemmo™ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา (xmemmo.com) รวมถึงแอปพลิเคชั่นบนมือถือ และบริการต่าง ๆ ของเรา (เรียกรวมทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของเราว่า “เว็บไซต์”) Xmemmoจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการที่ Xmemmo ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ในบางครั้ง Xmemmo อาจทำการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขลงบนเว็บไซต์ของเรา และอัปเดตวันที่ในส่วน “วันที่อัปเดตล่าสุดและมีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้; เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นเช่น การแจ้งผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันทีหลังจากโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงลงบนเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ (ตัวอย่างเช่น ประกาศและopt-in หรือ opt-outซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน) ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาอ่านนโยบายทั้งหมด ทั้งนี้มีสิ่งสำคัญเล็กน้อยที่คุณจำเป็นต้องทราบ:

 • เมื่อคุณใช้ Xmemmo ขณะกำลังท่องเว็บ เราจะได้รับข้อมูลบางอย่างจากคุณเช่น ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ และที่อยู่ IP ของคุณ
 • คุณสามารถเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับเราเช่น ที่อยู่อีเมลของคุณโดยการสร้างบัญชี
 • หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือวิธีที่เรารวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามรายละเอียดการติดต่อในส่วนติดต่อเราซึ่งอยู่ตอนท้ายของนโยบายนี้

สารบัญ

 1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Xmemmo
 2. ข้อมูลที่เรารวบรวม
 3. คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีในการติดตาม
 4. การนำข้อมูลไปใช้
 5. การแบ่งปันข้อมูล
 6. เด็กและผู้ปกครอง
 7. ทางเลือกของคุณ
 8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
 9. ความปลอดภัยของข้อมูล
 10. ติดต่อเรา
 1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Xmemmo

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้จะถูกนำไปใช้ในทุก ๆ ด้านของเว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมระหว่างออฟไลน์

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยง หรือรวมเข้ากับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์และผู้ให้บริการอื่นซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เช่น เว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณสมบัติออนไลน์ แพลตฟอร์ม Social Media หรือระบบซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ ของบุคคลที่สาม คุณเข้าใจและยอมรับว่า Xmemmo จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว หรือการดำเนินธุรกิจใด ๆ ระหว่างคุณกับบุคคลที่สาม

 1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลจากคุณโดยตรงอย่างอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และมีการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สามเป็นบางครั้ง ข้อมูลนี้บางส่วนอาจถูกพิจารณาว่าเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ต่าง ๆ เราจะพิจารณาให้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณ (เช่น ชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล) และรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ที่อยู่ IP และตัวระบุคุกกี้ให้เป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และหากเรารวมข้อมูลที่เราพิจารณาว่าไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดทราบว่าเราอาจลบการระบุตัวตนออกจากข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่น โดยการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือแปลงเป็นรหัส บางครั้งเราจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า “Hash” เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในฐานะที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

ข้อมูลที่คุณมอบให้

Xmemmo อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณ:

 1. สร้างบัญชีหรือเข้าสู่เว็บไซต์ Xmemmo จะรวบรวมชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อคุณลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ เราจะอัปเดต หรือเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในบัญชีของคุณ เราต้องการให้คุณสร้างชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในขณะที่คุณสร้างบัญชี Xmemmo จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือเชื่อมโยงไปยังบัญชี Xmemmo ของคุณ (เช่น ชื่อผู้ใช้ ประวัติ และจำนวนผู้ติดตามของคุณ) เราอาจจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) ในกรณีที่คุณเลือกที่จะบันทึกลงในบัญชีของคุณ
 2. ในการทำการซื้อผ่านเว็บไซต์ Xmemmo จะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อมีการร้องขอ Xmemmo Video ซึ่งรวมถึงชื่อ และที่อยู่อีเมล หมายเลขติดต่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือใด ๆ (ของคุณหรือผู้รับ) คุณเลือกที่จะให้ชื่อของผู้รับ และรายละเอียดที่คุณให้ไว้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในคำขอของคุณ

เมื่อคุณซื้อสินค้าเราจะทำการรวบรวมข้อมูลการจัดส่ง และการจัดส่งด้วย Xmemmo ประมวลผลข้อมูลการชำระเงินที่คุณให้ไว้เมื่อคุณชำระเงินสำหรับการซื้อ เรารวบรวมข้อมูลของผู้รับที่คุณให้แก่เราเท่าที่จำเป็นสำหรับ Xmemmo Video ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา หรือสำหรับการทำธุรกรรมนั้น (ตัวอย่างเช่น เราแบ่งปันชื่อผู้รับ และรายละเอียดคำขอที่เหมาะสมกับ“Talent User”)หรือเพื่อส่งมอบสินค้า

 1. ในเข้าร่วมการชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ Xmemmo จะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณเข้าร่วมการชิงโชค การประกวด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เรียกว่า“การส่งเสริมการขาย”) ผ่านเว็บไซต์ของเรา การส่งเสริมการขายแต่ละอย่างมีข้อกำหนด เงื่อนไข หรือกฎอย่างเป็นทางการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคุณควรตรวจสอบเนื่องจากอาจมีข้อกำหนดอื่น ๆ (เช่น การอนุญาตให้ใช้ชื่อหรือความคล้ายคลึงของคุณในการโฆษณา เว้นแต่จะมีข้อห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ)
 2. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ Xmemmo จะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า
 3. มอบเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณส่งเนื้อหาเช่น วิดีโอ รีวิว ภาพถ่าย อีเมล ข้อความ โพสต์ใน Social Media หรือการสื่อสารอื่น ๆ ให้เรา(แต่ละรายการเรียกว่า “Submission”) และหากคุณเป็น Talent User จะเรียกเนื้อหาที่คุณส่งว่า “Talent Content”การ Submission แต่ละครั้งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึง ใช้งาน และแชร์ได้ ไม่ว่าจะส่งไปยังเว็บไซต์ของเราโดยตรง หรือผ่านแพลตฟอร์มSocial Media ซึ่งจะครอบคลุมถึง Talent Content ทั้งหมดด้วย
 4. ใช้โซเชียลมีเดียกับเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราผ่านแพลตฟอร์ม Social Media เช่น Facebook, Instagram และ Twitter (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม Social Media”) ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ชื่อผู้ใช้และข้อมูลจาก Social Media ในการเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเรา หรือ “กดไลค์” หรือ “แชร์” เนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบางอย่างของคุณเช่นชื่อผู้ใช้ของคุณอาจปรากฏต่อสาธารณะ นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ หากผู้ใช้รายอื่นของแพลตฟอร์ม Social Media ให้การเข้าถึงโปรไฟล์ของเขา ซึ่งทั้งเขาและคุณเป็น“เพื่อน” กันบนแฟลตฟอร์มนั้น นอกจากนี้เราและแพลตฟอร์ม Social Media อาจมีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของเราและแพลตฟอร์ม Social Media ข้อมูลที่เรารวบรวมจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลที่บุคคลที่สามใด ๆ ทำการรวบรวมจะขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา (ไม่ว่าจะแบ่งปันข้อมูลกับเราหรือไม่ หรือประเภทของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันกับเราคืออะไร หรือทางเลือกของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นอาจมองเห็นได้จะเป็นอย่างไรก็ตาม)
 5. การใช้เว็บไซต์ในฐานะ Talent User เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อเป็น หรือในฐานะ Talent User เราจะรวบรวมข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อคุณสร้างบัญชีอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้ Social Media รวมถึงXmemmo Video ที่คุณเตรียมไว้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณเช่น ข้อมูลการชำระเงิน การชำระเงินของ Xmemmo ให้กับคุณนั้นจะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามที่ Xmemmo เลือก กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการชำระเงิน ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามจะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสิทธิ์และแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขาซึ่งอาจแตกต่างจากเรา

 

 1. คุกกี้และเทคโนโลยีในการติดตาม

(ก) คุกกี้และการติดตาม

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทั้งเราและบริษัทโฆษณาและวิเคราะห์บุคคลที่สาม รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจใช้เทคโนโลยีในการติดตามอันหลากหลาย เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือโต้ตอบกับเราหรือเนื้อหาของเรา (“ข้อมูลการใช้งาน”)

เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งรวมถึงบันทึกการตั้งค่าของคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอนาคต การทำให้คุณอยู่ในระบบระหว่างการเข้าชม และเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น โดยข้อมูลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง (แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ):

 • วันและเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • บริเวณที่คุณเยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ของเรา;
 • ลิงค์ที่คุณคลิกจากในเว็บไซต์ของเรา;
 • เว็บไซต์หรือโฆษณาที่คุณเยี่ยมชมก่อนหรือหลังการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา;
 • คำศัพท์ที่คุณป้อนลงในเครื่องมือค้นหาที่นำคุณมาสู่เว็บไซต์ของเรา;
 • ที่อยู่ IP ตัวระบุอุปกรณ์มือถือ หรือตัวระบุเฉพาะอื่น ๆ และข้อมูลการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา;
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนจากอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะให้เราเก็บข้อมูลนั้น (คุณอาจปิดการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา แต่ตำแหน่งโดยประมาณของคุณอาจยังคงอยู่ในที่อยู่ IP หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้ทำการรวบรวม);
 • ข้อมูลอุปกรณ์และการเชื่อมต่อเช่น ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม; และ
 • ไม่ว่าข้อความทางอีเมลที่เราส่งไปจะถูกเปิด หรือลิงค์ภายในอีเมลจะถูกคลิกหรือไม่

วิธีการที่อาจใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานมีดังต่อไปนี้:

 1. คุกกี้และที่เก็บข้อมูลในเครื่อง คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ และถูกใช้เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหาของเรา เว็บเบราว์เซอร์และส่วนเสริมของเบราว์เซอร์บางอย่างเช่น Adobe Flash อาจใช้กลไกในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในอุปกรณ์ของคุณในลักษณะที่คล้ายกับคุกกี้ ซึ่งเนื้อหาบางส่วนที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราอาจใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูลนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Flash และตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของ Adobe กรุณาคลิกที่นี่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้จาก All About Cookies.org กรุณาคลิกที่นี่ คุกกี้ แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies) และการจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องอื่น ๆ อาจมีจุดประสงค์ในการใช้ที่หลากหลาย (ตัวอย่างเช่น เพื่อระบุอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณกลับมายังไซต์ของเรา เพื่อเรียกคืนข้อมูลการรับรองความถูกต้องของคุณ เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำทางของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์ของเราหรือ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา) คุกกี้บางตัวมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้คุณอาจใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้ หากคุณปิดใช้งานคุกกี้โดยสามารถทำได้โดยการปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในอุปกรณ์ของคุณ หรือจำกัดที่เก็บข้อมูลในเครื่อง หรือจำกัด เทคโนโลยีเหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา
 2. Web beacon รูปภาพกราฟิกขนาดเล็กหรือรหัสโปรแกรมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เรียกว่า Web beacon (หรือที่เรียกว่า“pixels”, “1×1 GIFs” หรือ “clear GIFs”) อาจรวมอยู่ในหน้าเว็บไซต์และข้อความอีเมลของเรา Web beacon อาจไม่ปรากฏให้คุณเห็น Web beacon หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอาจถูกใช้เพื่อจุดประสงค์หลายประการเช่น เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการใช้งานเว็บไซต์อย่างไร เพื่อนับจำนวนข้อความอีเมลจากเราที่ถูกเปิด และเพื่อนับว่าลิงก์ในข้อความอีเมลที่เราส่งได้ถูกคลิกหรือไม่
 3. Embedded Scripts หรือสคริปต์ที่ถูกฝังลงบนเว็บไซต์คือรหัสการเขียนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์เช่น ลิงก์ที่คุณคลิก ซึ่งรหัสดังกล่าวจะถูกดาวโหลดลงสู่อุปกรณ์ของคุณจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเป็นการชั่วคราว โดยจะถูกใช้งานเฉาพะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา และจะถูกลบออกหรือปิดการทำงานหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว
 4. เทคโนโลยีอื่น ๆ เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ในการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตรวจจับการฉ้อโกง

(ข) สัญญาณ “ห้ามติดตาม”

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บางตัวอาจได้รับการตั้งค่าให้ส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ไปยังบริการออนไลน์ที่คุณเข้าชม ไม่มีมติเอกฉันท์จากผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้ว่า “ห้ามติดตาม” หมายความว่าอย่างไรในบริบทนี้  เช่นเดียวกับเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่น ๆ Xmemmo จะไม่เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของเรา แม้จะได้รับสัญญาณ “ห้ามติดตาม” จากเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ห้ามติดตาม” จากกระทู้อนาคตของความเป็นส่วนตัว กรุณาคลิกที่นี่

 1. การนำข้อมูลไปใช้

เราอาจรวมข้อมูลที่เราได้รับจากคุณเข้ากับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อดำเนินการ ปรับแต่งเนื้อหา ปรับให้เข้ากับผู้ใช้ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ของเรา โดยใช้ข้อมูลของคุณในการ:

 • ตอบสนองคำขอสำหรับ Xmemmo Video ของคุณ หรือซื้อสินค้า รับการชำระเงิน ขนส่งและจัดส่งออเดอร์ ส่งข้อความอีเมลและประมวลผลข้อมูลที่คุณให้ผ่านกับเราผ่านทางเว็บไซต์;
 • รักษาบัญชีของคุณ ให้ความช่วยเหลือในการทำธุรกรรมการอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเช่น โดยการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของคุณ ขอให้คุณตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อหรือคำขอ ทั้งนี้เราอาจส่งข้อความถึงคุณหากคุณให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือแก่เราสำหรับจุดประสงค์เหล่านี้;
 • เพื่อสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับคุณในฐานะ Talent User หรือ Xmemmo Partner
 • เพื่อดำเนินการและจัดการโปรโมชั่นหากคุณเลือกที่จะเข้าร่วม ทั้งนี้เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายของบุคคลที่สามเว้นแต่คุณจะเห็นด้วย;
 • เพื่อให้การบริการแก่คุณและผู้อื่นเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา และเพื่อประเมินและปรับปรุงการบริการลูกค้า และกระบวนการของเรา;
 • เพื่อใช้เนื้อหาที่ทำการ Submission หรือ Talent Content ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการแสดงข้อมูลสาธารณะบางอย่างเช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือที่อยู่อาศัยของคุณ;
 • เพื่อทำความเข้าใจความต้องการส่วนบุคคลของ และเพื่อให้เราสามารถสื่อสารและมอบบริการที่ดีขึ้นให้แก่คุณ;
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมเกี่ยวกับปริมาณการใช้งานเว็บไซต์และการโต้ตอบต่าง ๆ ;
 • เพื่อปรับเนื้อหาและการโฆษณาที่เราแสดงให้คุณหรือผู้อื่นบนเว็บไซต์ของเราหรือที่อื่น ๆ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มและสถิติที่เกี่ยวข้อง;
 • เพื่อสร้างรูปแบบการโฆษณาผ่านการสร้างแบบจำลองที่คล้ายกันหรือวิธีการวิจัยอื่น ๆ ;
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และการดำเนินธุรกิจของเราเช่น การเก็บบันทึก การสำรองข้อมูล และนโยบายการเก็บรักษาเอกสารของเรา; และ
 • ด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่เราเปิดเผยต่อคุณเมื่อคุณมอบข้อมูลของคุณให้แก่เราด้วยความสมัครใจ และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 1. การแบ่งปันข้อมูล

เราแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น สถิติรวม และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ให้แก่บุคคลที่สามตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต นอกจากนี้ Xmemmo ยังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ให้ไว้ด้านล่าง ทั้งนี้เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ เพื่อนำไปใช้วัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

(ก) บริษัทในเครือของเรา

เราจะแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทในเครือของเราเพื่อจุดประสงค์เดียวกันกับที่เราใช้ข้อมูลนั้น คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือ  Xmemmo ได้ที่นี่

(ข) บุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของเรา

เราใช้บุคคลที่สามเพื่อดำเนินบริการบางอย่างในนามของเราเช่น การโฮสต์เว็บไซต์หรือฟีเจอร์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ การดำเนินการตามคำสั่ง การประมวลผลการชำระเงิน การส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการปรับปรุงการส่งเสริมการขาย หรือการบริการด้านการบริหารอื่น ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการส่งมอบหรือปรับปรุงบริการที่พวกเขาได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณและ Xmemmo

 

 

(ค) Xmemmo Partners

หากคุณเป็น Talent User เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อ Xmemmo Partner ที่แนะนำคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวกับบริการของ Xmemmo Partner คุณนั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Xmemmo Partner (เช่น การเก็บบันทึกและการรายงานภาษี)

(ง) การชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม หรือต่อสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่น เพื่อเลือกผู้ชนะ หรือมอบรางวัล ตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น การเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะ) หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือกฎอย่างเป็นทางการ

(จ) เมื่อคุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลเมื่อคุณอนุญาตให้เราทำเช่นนั้น หากคุณเลือกที่จะรับการสื่อสารจากบุคคลที่สามหรือหากคุณมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม Social Media หรือแอปพลิเคชัน หรือฟีเจอร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีการใช้ข้อมูลของคุณ

(ฉ) เหตุผลด้านการบริหารเพื่อบังคับใช้และปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมาย

 1. ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งศาล หรือคำขอ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น การเปิดเผยต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือกิจกรรมอื่นใดที่ผิด หรืออาจผิดกฎหมาย หรืออาจทำให้ Xmemmo คุณ หรือบุคคลอื่น ๆ ต้องทำการรับผิดชอบตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลนั้น และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจำเป็นในการบังคับใช้ กำหนด หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเราเช่น เราอาจตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อสืบหาข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการแฮ็ก หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

(ช) การปกป้องผู้อื่น

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้อื่นเช่น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ หากเราเชื่อว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้นั้นในรูปแบบที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น หรือขัดต่อข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

(ซ) การโอนข้อมูลเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ

ในการประเมินหรือมีส่วนร่วมในการขายสินทรัพย์ การควบรวมกิจการ การจัดโครงสร้างองค์กร การล้มละลาย หรือธุรกรรมอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผย โอน หรือมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยคุณยอมรับว่าเราอาจถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เข้าควบคุมกิจการต่อ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

 1. เด็กและผู้ปกครอง

เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับผู้ชมทั่วไปซึ่งไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 15 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย; หากเราทำการดังกล่าวลงไปโดยไม่ตั้งใจ เราจะทำการลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากฐานข้อมูลของเราทันทีที่เราทราบ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายที่เชื่อว่าเราได้รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนติดต่อเรา

 1. ทางเลือกของคุณ

(ก) การตั้งค่าการตลาด

หากต้องการหยุดรับอีเมลส่งเสริมการขายจาก Xmemmo ให้คลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล” ที่ส่วนท้ายของอีเมลส่งเสริมการขาย

(ข) ผู้ให้บริการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม และตัวเลือกของคุณ

Xmemmo ทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้โฆษณา ผู้ให้บริการโฆษณา และพันธมิตรทางโฆษณาอื่น ๆ เพื่อแสดงโฆษณาของ ใน Xmemmo สื่อออนไลน์ เราอาจใช้ข้อมูลที่เราทราบเกี่ยวกับคุณ เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้กับคุณ และเพื่ออนุญาตให้บุคคลที่สามกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้กับคุณ นอกจากนี้เรายังใช้ผู้ให้บริการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจติดตั้ง และเข้าถึงเทคโนโลยีการติดตามของพวกเขาเองบนอุปกรณ์ของคุณ และพวกเขาอาจรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณรวมถึง ใช้งานข้อมูลเหล่านั้น เรา ผู้ให้บริการโฆษณา และผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามของเรา อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่น ๆ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน สถิติผู้ใช้โดยรวม และข้อมูลการใช้งานโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านผู้ให้บริการธุรกิจบุคคลที่สาม ให้แก่บริษัทโฆษณาบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการวิเคราะห์ และบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น เราอาจทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราทำงานเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจาก Xmemmo เข้ากับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมอบข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ผู้โฆษณาบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

 1. บุคคลที่สามบางส่วนเหล่านี้นั้น สำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ ทางบริษัทบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิเสธการโฆษณาออนไลน์จากบริษัทที่เข้าร่วม หากต้องการทราบข้อมูล
 2. สำหรับแอปพลิเคชันมือถือคุณอาจจำกัดวิธีการโฆษณาบางอย่างโดยใช้การตั้งค่าในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ในอุปกรณ์มือถือ เพื่อเลือกตัวเลือกเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจข้ามแอปจากบุคคลที่สามที่เข้าร่วม

การปฏิเสธการเข้าร่วมโดยการใช้กลไกเหล่านี้ไม่ได้เป็นการปิดกั้นโฆษณาทั้งหมด; คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปอยู่

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

(ก) การเข้าถึงบัญชีของคุณ

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของ Xmemmo ที่คุณร้องขอได้ ตัวอย่างเช่น หากไม่มีที่อยู่อีเมล คุณจะไม่สามารถสร้างบัญชีในเว็บไซต์ได้

 1. คุณสามารถเข้าถึง ดู แก้ไข หรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เรารวบรวม โดยการเข้าถึงบัญชีในเว็บไซต์ของคุณผ่าน xmemmo.com หรือแอปพลิเคชันบนมือถือและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ Talent User ยังสามารถปิดการใช้งานบัญชีของพวกเขาผ่านการตั้งค่าบัญชี

2.หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา โปรดส่งคำขอของคุณโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในส่วนติดต่อเรา

(ข) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เมื่อคุณร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ของเรา แต่จะเก็บข้อมูลต้นฉบับที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจของเราในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต (ตัวอย่างเช่น เพื่อจุดประสงค์ในการระงับข้อพิพาท การบังคับใช้ข้อตกลง การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การบันทึกข้อมูล การสำรองข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูล)

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

Xmemmo ใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ส่งมาให้เรา อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่มีความปลอดภัย 100% ซึ่งคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ และการส่งข้อมูลให้เราด้วยตัวคุณเอง หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเราโปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในส่วนติดต่อเราที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้

 1. ติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่

admin@finfin.xmemmo.com

หากต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา หรือเรื่องอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

admin@finfin.xmemmo.com